Vitenskapelige artikler

Nedenfor finner du vitenskapelige tidsskriftsartikler og antologikapitler utgitt av ansatte ved NLA Høgskolen.

Missio Dei: Is there any common ground?
Rolf Kjøde

Media Viability, Covid-19 and the ‘Darwinian’ Experience in Southern Africa:Glimpses from Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Namibia, South Africa, Zambia and Zimbabwe
Carol Azungi Dralega

‘Someone’ versus ‘something’: A reflection on transhumanist values in light of education
Tomas Bokedal, Solveig M. Reindal, Svein Rise, & Stein M. Wivestad

The Legacy of Solomon the Sage from Qohelet to Josephus
Torleif Elgvin

Post-exilic History and Archaeology and the Formation of Biblical Literature
Torleif Elgvin

The role of teacher actions for students’ productive interaction solving a linear function problem
Ellen Kristine Solbrekke Hansen

Nyhetshistorier om dødshjelp: En analyse av personfokuserte nyheter om eutanasi i norske medier
Hilde Kristin Dahlstrøm

Trossamfunn under lupen: Hvordan slipper journalistene gjennom nåløyet?
Espen Sørmo Strømme

Students’ agency, creative reasoning, and collaboration in mathematical problem solving
Ellen Kristine Solbrekke Hansen

Theological Wiggle Room as a Resource in Ordinary Theology: Significance for Ecclesiology, Leadership, and Personal Development
Knut Tveitereid og Bård Eirik Hallesby Norheim

Musical life stories: coherence through musicking in the prison setting
Kjetil Hjørnevik, Leif Waage, Anita Lill Hansen

Gift Exchange, Reciprocity and Alliances in Medieval and Modern Norway
Torgeir Landro

Teachers’ attitudes to inclusion regarding challenging behaviour
Kristian Øen og Rune Johan Krumsvik

Exploring the provision and motives behind the adoption of health-promotion programmes in professional football clubs across four European countries
Øystein Røynesdal m.fl.

Stedets pedagogikk i norsk skole
Turid Løyte Harboe

COVID-19 and Its Triangle Effects on Human’s Well- Being: a Qualitative Research Method Used to Collect Appropriate Data
Nabi Fatahi, Karwan Kakamad, Zana Babakr, Khaled Tafran, Øyvind
Økland

Språkforsker og misjonær Paul Olaf Bodding: en selvmotsigelse?
Erik Andvik

Frå Edinburgh til verdas ende: Utviklingstrekk i fortolkinga av kyrkjas misjonsoppdrag, 1910-2010, i lys av to talar
Joar Haga og Bård Norheim

Business Education in the Legacy of Hans Nielsen Hauge
Cathrine Borgen and Bruce R. Dalgaard

Interpreting Haugean Entrepreneurial Motivation from the Perspective of Economic and Management Theories
Bruce R. Dalgaard og Magne Supphellen

Hans Nielsen Hauge as a Social Entrepreneur and Innovator
Truls Liland

Fracture formation due to differential compaction under glacial load: a poro-elastoplastic simulation of the Hugin Fracture.
Karin Landschulze & Marcus Landschulze

Modeller i kjemiundervisning - et eksempel på hvordan de kan bidra til læring og feillæring
Heidi Iren Saure, Nils-Erik Bomark og Monica Lian Svendsen

Thomas Aquinas and education
Stein M. Wivestad

Motion Analysis of Match Play in U14 Male Soccer Players and the Influence of Position, Competitive Level and Contextual Variables.
Erling Andre Algrøy m.fl.

Impacts of slope aspects on altitudinal species richness and species composition of Narapani-Masina landscape, Arghakhanchi, West Nepal
Babu Ram Nepali, John Skartveit, Chitra Bahadur Baniya

Seernes opplevelse av nettbaserte gudstjenester
Førsteamanuensis Hans-Olav Hodøl og høgskolelektor Egil Sæbø

"Det ekstra laget" - for en helhetlig undervisning. Observasjonstegning og forestillingstegning i skolen - hva står på spill
Høgskolektor Bente Helen Skjelbred

Vitenskapelig artikkel. Bildeboken "Fy katte!" – en utforskningsarena for emosjonell literacy? Litterære samtaler på førstetrinn
Aasfrid Tysvær og Siri Hovda Ottesen

The Impotent Leader and The Legacy of the Church: The Farewell Sermon as a Bishop`s Last(ing) Act of Leadership. Bård Eirik Hallesby Norheim og Joar Haga

Arbeids- og næringslivet som misjonal arena. Momenter til en tverrfaglig forskningsagenda - inspirert av arven etter Hans Nielsen Hauge.

Magne Supphellen, Truls Liland og  Bård Eirik Hallesby Norheim

A Peculiar New Genus of Bibionomorpha (Diptera) with Brachycera-Like Modification of Antennae from Mid-Cretaceous Amber of Myanmar
Jan Ševcík, John Skartveit, Wiesław Krzeminski and Kornelia Skibinska

"Undertrykkelsen har vært motbydelig for meg". Familiefotografi, fornorskning og aktivisme.
Sigrid Lien og Hilde Wallem Nielssen

Explaining landscape preference heterogeneity using machine learning-based survey analysis.
Xiaozi Liu, Endre Tvinnereim, Kristine M. Grimsrud, Henrik Lindhjem, Liv Guri Velle, Heidi Iren Saure & Hanna Lee 

Teachers’ attitudes to inclusion regarding challenging behaviour.
Kristian Øen & Rune Johan Krumsvik

Considering diversity in (special) education: disability, being someone and existential education. Solveig M. Reindal

First march flies (Insecta: Bibionidae) from the Miocene Gracaniča mine. Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments 100: 585-591. Wedmann og John Skartveit.

Case 3739 - Proposed conservation of the usage of the species names Tipula marci Linnaeus, 1758 (currently Bibio marci) and Tipula febrilis Linnaeus, 1758 (currently Dilophus febrilis) by designation of a neotype for each (Insecta: Diptera: Bibionidae). J.-P. Haenni og John Skartveit

A new genus and subfamily of fossil Bibionidae (Diptera) from the Lower Cretaceous, with new classification of the Bibionidae. J. Ansorge og John Skartveit

Revision of fossil Bibionidae.  K. Krizmanić og John Skartveit.

Interpolated altitudinal species richness in Arghakhachi District of Nepal. B.R. Nepali, C.B. Baniya og John Skartveit

Altitudinal pattern of pteridophyte in Arghakhanchi district, West Nepal. B.R. Nepali og John Skartveit.

Mangfoldskompetanse eller livsfilosofi? Ulike formål med religionsfag i Skandinavia: en ideanalytisk sammenligning av læreplantekster. Inge Andersland.

A new fossil species of the genus Bibio, with an update on bibionid flies from Baltic and Rovno amber. John Skartveit.

A Typology of Institutional Logics for Public Accountability Organizations in Zambia. James Hathaway. 

How did sin enter the world? In dialogue with natural science”. Theofilos Supplement. Gunnar Innerdal.

“‘Unraveling the mystery’: Assessing The Big Bang Theory as a secular fictional universe“. Theofilos Supplement. Margunn Serigstad Dahle and Ingvild Thu Kro.

A Typology of Institutional Logics for Public Accountability Organizations in Zambia, i The International Journal of Public Administration. James Hathaway. 

«Pave Frans’ forhold til katolsk kontinental teologi», i Teologisk tidsskrift 4 – 2020, s. 230-244. Ståle Johannes Kristiansen.

Ungdomsskolelæreres oppfatninger av tegning i læreplanen LK06. Bente Helen Skjelbred.

Enhetslæren - den norske lærerutdanningstradisjonens flytende betegner. Turid Løyte Harboe.

Utdanning for yrkeslivet: Samsvar mellom ferdigheter det undervises i og ferdigheter som etterlyses. Ursula Småland Goth, Espen Schønfeldt og Liv Oddrun Voll.

Utvikling av veilederkompetansen – en profesjonsetisk reise. Gunnvi Sæle Jokstad

Nærhet, eller distanse? Lærerstudenters erfaringer med Zoomundervisning under Covid-19. Ursula Goth, Svitlana Holovchuk, Linnéa K. Jermstad og Gunnvi Sæle Jokstad.

Med kunst som veiviser til profesjonell utvikling. Gunnvi Sæle Jokstad

Historiebevissthet – «allt och inget». Torgeir Landro.

Elever med stort læringspotensial – en kunnskaps- og holdningsutfordring? Gunnvi Sæle Jokstad og Tove Hagenes.

Lærerens rolle og elevens medvirkning i den spesialpedagogiske tiltakskjede. Lise Øen Jones og Elisabeth Hesjedal.

Non-verbal samhandlingskompetanse i munnleg forteljarkunst. Kristin Aadland-Atkinson.

Kvalitetsfremmende praksis i arbeidet med de grunnleggende ferdighetene. Anne Karin Rudjord Unneland.

Tilrettelegging for trivsel. Mangfold i det norske klasserommet. Ursula Småland Goth,  Linnéa K. Jermstad og Miroslava Tokovska.

Frå gjest til med-arbeidar. Feltarbeid i eigen kultur i eit framand land. Astrid Øien Halsnes, og Erik Goth Småland.

Dannelse til globalt medborgerskap. Solidaritetsarbeid i en barnehagekontekst. Linnéa K. Jermstad, Per Ivar Kjærgård og Hilde Sundnes.

Pedagogisk credo – barnehagelærerstudenters refleksjoner om verdier og pedagogisk ledelse. Ingunn Reigstad.

Norwegen, Staat und Religion – Staatlich. Egil Morland, 2020.

Koronakarantene, kloster og kaserne. Kjedsomhetens anatomi i pandemiens tid. Paul Otto Brunstad.

“Cunctando restituit rem”: Teaching, Grown-Up-Ness and the Impulse Society. Paul Otto Brunstad.

Kunnskap uten kjennskap og klokskap. Spenningen mellom det optiske og det haptiske i pedagogisk praksis. Paul Otto Brunstad.

Populisme og pedagogikk – duell eller duett? Frédérique Brossard Børhaug og Paul Otto Brunstad.

Practical Wisdom and Spiritual Exercises in Teacher Education. What Does ‘Being Taught’ by the Ancients Mean? Paul Otto Brunstad.

Church leader in times of trouble. Egil Morland.

Legal historian and church politician in Norway around 1900. Egil Morland og Torgeir Landro.

Når det pedagogiske  ansvaret blir (for) stort – dilemmaer knyttet til utøvelse av lærerrollen. Jan Gilje.

Etiske krav til krig og krigføring - et bidrag til fred. Egil Morland.

Spesialpedagogikkens rolle i et utdanningspolitisk perspektiv. Marit Mjøs, S. I. Lied og K. Flaten.

Hvordan skal barn lære å forstå seg selv? Solveig Reindal, Stein Rise og Stein Wivestad.

(U)nødvendig prat? Cathrine Borgen og Solveig M. Reindal.

Ildsjeler og ildsteder: en etnografisk studie av ledelsesdynamikker i vitale ungdomsarbeid i Den norske kirke. Knut Tveitereid og Bård Eirik Hallesby Norheim.

Media Health - eggdonasjon. Hilde Kristin Dahlstrøm.

Education as e-duction and pro-duction. Stein Wivestad.

Bør NLA Høgskolen være en danningsinstitusjon? Stein Wivestad.

Livslang karakterdanning: Filmen Jordbærstedet som en andragogisk utfordring. Stein Wivestad.

Har naturen god eller dårlig tid? Sigve Ladstein.

Ei framtid for pedagogisk psykologi etter «den eksistenspedagogiske kritikken»? Jostein Sæther.

Det perifere som sentral verdi i en skole for et demokratisk samfunn. Marit Mjøs.

Pedagogikk, periferi og verdi. Øyvind Andre Fosse.