Philippians 2:9-16: Who Is the Lord of the Eschaton and Whose Name Is Above Every Name?

Erik Waaler

Publisert i  Scriptures, Texts, and Tracings in 2 Corinthians and Philippians. Fortress Academic 2022

Denne artikkelen drøfter den såkalte filipperbrevshymnen og argumenterer for at den er en integrert del av filipperbrevet hvor vokabularet som er brukt inngår i den omliggende teksten uten at det er en klar hymnisk form. Den ser også på gjenbruk av tekster blant annet fra Jesaias 45.  Paulus beskriver Kristus som en som var ‘lik Gud’ og ‘I Guds bilde’ som deretter tar på seg ‘en tjeners skikkelse’ og ‘menneskelighet’ som da er en mindre ærefull posisjon. Det er dette tapet av ære kenosis handler om . Etter død og oppstandelse beskrives Jesus i såkalt «God-language». Teksten beskriver ham som den som står over alle ting. Kristi opphøyelse og tilsigelse av navnet over alle navn (Yahwe) er Guds handling. Den høye Kristologien understrekes ved tilsigelse av Guds hellige navn og ved at Herrens dag identifiseres med Jesu gjenkomst.