«Aldri mer tilbake til ‘ungdommen’!» Håp og bekymring i Dag Solstads ungdomsskildringer.

Synne Ytre Arne

(Publisert i Diesen, E., Stengrundet, E. & Undheim, I. (Red.), Saftrike slyngelalderskikkelser. Ungdom i skandinavisk litteratur (s. 150-171). Universitetsforlaget.)

Hva kjennetegner Dag Solstads ungdommer? Gjennom fire nedslag i forfatterskapet, Irr! Grønt! (1969), Ellevte roman, bok atten (1992), Genanse og verdighet (1994) og Tredje, og siste, roman om Bjørn Hansen. Roman 2019 (2019), undersøker artikkelen hvordan Solstad behandler fenomenet ungdom, og argumenterer for at ungdomsskildringene utgjør steder i forfatterskapet der Solstads kulturkritikk, men òg hans bekymringer og forhåpninger for litteraturens framtid, kommer eklatant til uttrykk.