Suksesskriterier og barrierer for bruk av digitale verktøy i barnehagen

Beate Eltarvåg Gjesdal , Runar Eikhaug, Svitlana Holovchuk

(Kap. 5 i antologien Hånd i hånd i barnehagelærerutdanning, red. Halsnes/Ryland)

I denne studien undersøkte vi suksesskriterier og barrierer for bruk av digitale verktøy i barnehagen. Styrere mangler oversikt over verktøy og ønsker støtte. "Strekk i laget" med digitale ferdigheter og utfordringer rundt pedagogiske bruk rapporteres. Superbrukere og delingsarenaer er nyttige. Behov for mer tid og kompetanseheving i barnehagen etterlyses.