Entreprenørskap og dybdelæring, to sider av samme sak?

Eldbjørg M. Schön og Erik Småland

(Publisert i antologien Verdier, holdninger og kompetanseutvikling i et utdanningsperspektiv, red. I.M.Thorjussen og U.S.Goth, Kunnskapsforlaget 2023)

Faget Entreprenørskap finnes i flere programplaner i den videregående skolen i Norge.  Studieplanen innenfor Mat og helse i den videregående skolen bygger i dag på entreprenørielle prosesser formidlet gjennom dybdelæring. I dag vet man lite om verdien av entreprenørskap som didaktisk tilnærming i faget. Studien ser derfor nærmere på studentenes opplevelser ved bruk av denne tilnærmingen i yrkesfaglærerutdanningen.

Data ble analysert gjennom modellen fra Aase og Rud. Analysen viser at studentene opplever at studentaktive metoder, samarbeid og tverrfaglig tilnærming fremmer formidlingen av entreprenøriell kompetanse. Den entreprenørielle tilnærmingen basert på modellen VEKST/VATNES oppleves videre som relevant og virkelighetsnær.

Les artikkelen her: https://oa.fagbokforlaget.no/index.php/vboa/catalog/view/34/49/589