Norwegen, Staat und Religion – Staatlich

Egil Morland, 2020

Artikkelen orienterer om dei rettslege endringane i Den norske kyrkja dei seinare åra, og fører utviklinga fram til ny lov om trudomssamfunn (2020). Den identifiserer også nokre uløyste utfordringar, som t.d. at nyordninga krev ei ny gjennomtenking av balansen mellom synode og bispeembete, og mellom lokalkyrkjelyd og synode.

Artikkel (s. 358 f) i Lexikon für Kirchen- und Religionsrecht, Band 3, Verlag Ferdinand Schöningh, Brill Deutschland, Paderhorn, 2020.


Professor Egil Morland.