Kontroversielle saker i samfunnsfag – oppseding til politisk korrekte standpunkt?

Åshild Samnøy

(Publisert i boka Nye spadestikk i samfunnsfagdidaktikken, K. Børhaug, O.-R. Hunnes & Å. Samnøy (Red.).)

Denne studien analyserer utvalde undervisningsopplegg om kontroversielle saker i samfunnsfag.

Det syner seg at sakene som vert undervist som kontroversielle, i liten grad er opne, politiske spørsmål, men saker med brei støtte som t.d. ytringsfridom. Det kan tyda på at fokus på  politisk korrekte standpunkt kjem i konflikt med øvinga i å handtera usemje.