A new fossil species of the genus Bibio, with an update on bibionid flies from Baltic and Rovno amber (Diptera, Bibionidae).

John Skartveit

J. Skartveit (2021) A new fossil species of the genus Bibio, with an update on bibionid flies from Baltic and Rovno amber (Diptera, Bibionidae). Deutsche Entomologische Zeitschrift 68: 81-99.

Les artikkelen her

Artikkelen diskuterer fossile hårmygg i Baltisk rav. Dette ravet stammar frå Eocen-tida og er rundt 40 millionar år gammalt. Fossile hårmygg er funne i rav frå to kjelder: klassisk Baltisk rav frå området rundt Østersjøen, og Rovno-rav som stammar frå gruver i Rivne oblast, Ukraina. Ein ny art i slekta Bibio vert beskriven, det er den første kjende arten frå denne store slekta frå rav. Nyoppdaga materiale av fleire tidlegare beskrivne artar vert behandla, dette gjev oss eit betre bilete av korleis desse artane såg ut, og viser at to av dei tidlegare gjevne artsnamna er synonym. Artane vert illustrerte med foto og teikningar.

Abstract

Species of Bibionidae from Baltic amber are reevaluated based on newly discovered material, and a key to the species is given. Bibio succineus sp. nov. is described based on one male specimen, this is the first Bibio named from Baltic amber. The males of Hesperinus electrus Skartveit, 2009 and Penthetria montanaregis Skartveit, 2009 are redescribed. A single, autoclave treated specimen of Penthetria sp. is described but not formally named. Plecia tenuicornis Skartveit, 2009 is found to be a synonym of Plecia hoffeinsorum Skartveit, 2009, this species is recorded for the first time from Rovno amber, and both sexes of the species redescribed. Additional specimens of Plecia clavifemur Skartveit, 2009 and Dilophus crassicornis Skartveit, 2009 are described. Two female specimens probably belonging to the species discussed as Dilophus sp. by Skartveit (2009) are described, but not formally named.