Education as e-duction and pro-duction

Sammendrag: Pedagogisk virksomhet har vært beskrevet både som pro-duksjon, der en søker å sikre "utbyttet" som prosessen skal lede (ducere) fram til (pro), og som e-duksjon, der utgangspunktet er en negativ situasjon som prosessen bør lede barn og unge ut av (e eller ex). Prosess-metaforene kan kombineres, men hvilken av prosessene bør ha overordnet (styrende) posisjon i pedagogikken? Artikkelen kritiserer edukasjon som økonomisk orientert og som humanistisk pro-duksjon. Edukasjon som e-duksjon blir belyst via synspunkter fra Thomas Aquinas, Platon, Comenius, Patočka og Kierkegaard. Jeg argumenterer for at edukasjon primært bør forstås som e-duksjon − med pro-duksjon som en underordnet metafor.

Wivestad, S. M. (2020). Education as e-duction and pro-duction. I: P. Howard, T. Sævi, A. Foran og G. Biesta (red.), Phenomenology and educational theory in conversation: Back to education itself (s. 227−238). London: Routledge.


Dosent emeritus Stein Wivestad.