Et ubrukt potensial - drama som læringsform i KRLE-faget

Ruth Hol Mjanger og Ingrid Trætteberg

(Publisert i antologien Estetiske arbeidsmåter i KRLE-faget, red. K. Larsen og S.J.Kristiansen)

Kapittelet argumenterer for hvorfor og hvordan drama som læringsform kan bidra til mer variasjon og dybdelæring i KRLE-faget for studenter, elever og lærere. Forfatterne presenterer sammenfallende elementer mellom drama og KRLE- fagets relevans, sentrale verdier og kjerneelementer. Kapittelet setter søkelys på perspektivtaking, utforsking gjennom ulike metoder og etisk refleksjon, og kobler disse mot sentrale dramabegrep som fiksjon, rolletaking, distansering og improvisasjon.