Hvordan skal barn lære å forstå seg selv?

Solveig Reindal, Svein Rise og Stein Wivestad

Overordnet del av læreplanen fremholder at individet bør forstå seg selv for å mestre sin situasjon.  Artikkelen vektlegger det eksistensielle − menneskets subjektivering − som handler om å stå fram som et åndsvesen. Mennesket kan mer enn bare å forstå seg selv. Det kan utfordres til å kjenne seg selv: leve fullt ut som menneske og handle som en unik, ansvarlig person − en som kan kjenne andre og sammen med andre søke mening i livet. Med argumenter fra Aristoteles, Sartre, Sokrates og Kierkegaard hevder artikkelen at det å kjenne seg selv er å erkjenne menneskets begrensninger og muligheter. Artikkelen prioriterer menneskets danning som åndsvesen gjennom samtaler om livet som et alternativ til læreplanens prioritering av utdanning til livsmestring.

Reindal, S.M., Rise, S. & Wivestad, S.M. (2020). Hvordan skal barn lære å forstå seg selv? I T. Sævi & G. Biesta (Red.), Pedagoikk, periferi og verdi. Eksistensiell dialog om skole og samfunn (s. 127–142). Fagbokforlaget.


Professor Solveig Reindal, dosent emeritus Stein Wivestad og professor emeritus Svein Rise.