Utenfor, men oppslukt av det fremmede. Om Solstad, Proust og kjærligheten

Synne Ytre Arne

(Publisert i Agora, vol. 41 (4-2022/1-2023)

Denne artikkelen undersøker et utvalg kjærlighetsframstillinger hos Dag Solstad med særlig blikk for allusjoner til et av hans litterære forbilder, Marcel Proust. Slik synliggjøres et påfallende idémessig sammenfall mellom forståelsen av kjærlighet hos Solstad og Proust – et sammenfall det er interessant å utforske fordi det viser hvordan refleksjoner om hva romanen er og gjør, inngår i Solstads framstillinger av kjærlighet.