Hva er opplevelse? En vitenskapsfilosofisk tilnærming til estetisk opplevelse i barnehagelærerutdanningen.

Grete Skjeggestad Meyer

(Publisert i antologien Verdier, holdninger og kompetanseutvikling i et utdanningsperspektiv, red. I.M.Thorjussen og U.S.Goth, Kunnskapsforlaget 2023)

Kapittelet baserer seg på en vitenskapsteoretisk gjennomgang av opplevelse, slik det er beskrevet i tekster av filosofene Gadamer og Simmel. De fremhever at en opplevelse er selvopplevd og umiddelbar og noe den enkelte selv velger å gå inn i. Studien ser også på studentevalueringer knyttet til bruk av opplevelse som undervisningsmetode. Funnene peker på at opplevelse gjennom estetiske og kunstneriske virkemidler, kan være en inngang til og del av læringsprosesser. Studien peker også på at bruk av opplevelse i undervisningen er et bevisst verdivalg, gjennom å vektlegge undervisning som tar hele mennesket og ulike læringsstiler på alvor.

Les artikkelen her: https://oa.fagbokforlaget.no/index.php/vboa/catalog/view/34/49/576