Gud på tibetansk: om å bruke et upersonlig begrep som gudsbetegnelse i bibeloversettelse

Erik andvik

(Publisert i Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap, Vol 76, Nr. 2, 2022)

Betegnelsen for Gud som er brukt i flere bibeloversettelser i tibetanskbeslektede språk er dkon mchog, et begrep hentet fra tibetansk buddhisme. Frasen betegner et upersonlig begrep, nemlig den «buddhistiske treenigheten»: Buddha, dharma (læren) og sangha (felleskapet). Uttrykket ble først brukt av jesuittmisjonærer på 1700-tallet, og deres utførlige begrunnelser viser at bruken skyldes mye mer enn den overfladiske likheten med den kristne treenigheten. Uttrykk som er brukt i oversettelse av ukjente begreper gjennomgår over tid et semantisk skifte der begrepet blir omtolket og fylt med nytt innhold som samsvarer med den bibelske forståelsen. Skiftet kan gå via en metonymisk eller metaforisk utvidelse av begrepet, og endringen kan være relativt ubegrenset. Artikkelen argumenterer for at det metonymiske skiftet som er nødvendig for begrepet dkon mchog ikke resulterer i polysemi og at det derfor kan gi mindre grunn til misforståelse enn de personlige, men polysemiske gudsbetegnelsene (jf. Gud/gud) brukt i vestlige bibeloversettelser.

Les hele artikkelen her: https://journals.mf.no/ntm/article/view/5515/4515