A Typology of Institutional Logics for Public Accountability Organizations in Zambia

James Hathaway

Artikkelen ble publisert i The International Journal of Public Administration, volum 44, 2021, utgave 4. 

Oppsummering på norsk:

Artikkelen presenterer en ny typologi for institusjonelle logikker som er nyttig for å studere ansvarsorganisasjoner i Zambia. Typologien ble utviklet etter den adaptive teoritilnærmingen introdusert av Derek Layder og er basert på eksisterende litteratur, samt på nye empiriske data fra tre ansvarsorganisasjoner i Zambia, Riksrevisjonen, Antikorrupsjonskommisjonen og den nasjonale ombudsmannen. Den nye typologien utvider omfanget av teori om institusjonelle logikker til å inkludere det globale sør, så vel som å inkludere uformelle aspekter av offentlige ansvarlighetsorganisasjoner og de politiske maktkampene som har en tendens til å omgi dem. 

Les artikkeln her: 

https://www.researchgate.net/publication/338609977_A_Typology_of_Institutional_Logics_for_Public_Accountability_Organizations_in_Zambia#fullTextFileContent