En felles spørreundersøkelse skole-PPT som utgangspunkt for samarbeid om inkluderende praksis

Marit Mjøs og Kristian Øen

(Publisert i Psykologi i kommunen, nr. 4, 2022)

Det NFR-støttede innovasjonsprosjektet (SUKIP) har hatt fokus på å etablere et samarbeid mellom skole og PPT som kan støtte utvikling av kompetanse for inkluderende praksis. Prosjektet startet med en statuskartlegging, der en felles spørreundersøkelse til skole og PPT om oppfatninger og vurderinger av praksis knyttet til samarbeid og inkludering inngikk. Svarene ble benyttet som grunnlag for refleksjon og basis for utforming av innovasjonstiltak. Her presenteres hvordan dette ble gjennomført i prosjektet, og hvordan svar på samme spørsmål fra alle ansatte både i skole og PPT åpnet for drøftinger omkring grunnleggende spørsmål, som vurderes som en forutsetning for endring og følgelig må inngå i et lærende profesjonsfellesskap.

(Les artikkelen her.)