Antologi: Tone Sævi og Gert Biesta (red.) (2020). Pedagogikk, periferi og verdi. Eksistensiell dialog om skole og samfunn.

Bergen: Fagbokforlaget.

Kort omtale av Jan Giljes kapittel: Når det pedagogiske  ansvaret blir (for) stort – dilemmaer knyttet til utøvelse av lærerrollen, s. 77-91.

I kapittelet drøftes spørsmålet om hvordan man kan tenke om ansvar knyttet til lærerrollen: Hva bør lærere ha ansvar for – og hva bør de ikke ha ansvar for? Spørsmålet kan karakteriseres som et dilemma ut perspektivet om at møter mellom lærer og elever også består av komplekse faglige og ikke-faglige situasjoner man må forholde seg til. Hva som kan sies å ligge «innenfor» versus «utenfor» lærerrollen drøftes i lys av: a) Skolens styringsdokumenter med vekt på ny overordnet del av læreplan, og b) Den dokumentariske boken av Marte Spurkland (2018) hvor hun beskriver lærer Anettes måte å utøve lærerrollen på.