Pedagogisk credo – barnehagelærerstudenters refleksjoner om verdier og pedagogisk

Av Ingunn Reigstad.

Artikkelen er publisert i den vitenskapelige antologien "Fra barnehage til voksenliv. Utdanning, didaktikk og verdi" publisert på Novus forlag, 2020.

Abstrakt

Barnehagelæreren har et samfunnsmandat som krever bevissthet om holdninger og verdier som ligger til grunn for det pedagogiske arbeidet. Forståelse for samfunnsmandatet er en sentral del av utdanningen. Det pedagogiske credoet utvikles gjennom de tre årene i utdanningen og det gis veiledning individuelt og i grupper. Hensikten med å utvikle sitt pedagogiske credo er blant annet å bli klar over egne verdier og holdninger i møte med samfunnsmandatet. Studien ønsker å belyse dette gjennom problemstillingen: På hvilken måte bidrar arbeidet med pedagogisk credo i barnehagelærerutdanningen til studentenes forståelse av verdiene i samfunnsmandatet og av pedagogisk ledelse? Data i denne studien bygger på tekstanalyse av 43 «pedagogiske credo» fra tredje-års studenter i barnehagelærerutdanningen ved NLA Høgskolen.

Arbeidet med pedagogisk credo beskrives som en skriftliggjøring av egne refleksjoner omkring studentens pågående danningsprosess fra student til å bli en profesjonell yrkesutøver. Analysen viser at flertallet av studentene har en grunnleggende forståelse for pedagogisk leders ansvar for å realisere samfunnsmandatets verdier og innhold. Som framtidige ledere vektlegger barnehagelærerstudentene respekt, omsorg og likeverd som de mest sentrale verdier. Disse verdiene er også viktige i samfunnsmandatet. Deres beskrivelse av verdiene som ledere av barn og medarbeidere presenteres og drøftes.

Nøkkelord: pedagogisk credo, verdier, barnehagelærerutdanning, samfunnsmandat, refleksjon