«Fit for fight» – med et pedagogisk credo i bagasjen? På vei til å bli barnehagelærer

Lill Krestin Ryland og Svitlana Holovchuk

(Publisert i antologien Verdier, holdninger og kompetanseutvikling i et utdanningsperspektiv, red. I.M . Thorjussen og U.S. Goth, Fagbokforlaget 2023)

En viktig oppgave i barnehagelærerutdanningen er at studentene skal få danne sine egne verdier og holdninger som støtter opp under barnehagens samfunnsmandat. Studien tar for seg studentenes opplevelse av å skrive sitt eget pedagogiske credo og hvordan dette arbeidet kan styrke dem som kommende barnehagelærere. Data i studien bygger på en kvalitativ spørreundersøkelse blant 3. årsstudenter i barnehagelærerutdanningen ved NLA Høgskolen. Funnene viser i stor grad at det skjer en stor utvikling fra første til tredje studieår i forståelsen av å skrive sitt pedagogiske credo. I tillegg observeres det en tydelig danningsprosess hos studentene, som gir dem en større profesjonsforståelse og en økt trygghet når de snart skal starte i sin første jobb som nyutdannede barnehagelærere.

(Les artikkelen her: https://oa.fagbokforlaget.no/index.php/vboa/catalog/view/34/49/575