Gift Exchange, Reciprocity and Alliances in Medieval and Modern Norway

Torgeir Landro

Publisert i: Franck Orban og Elin Strand Larsen (red.). 2022. Living Alliances, Leaving Alliances. Interdisciplinary Perspectives. 19-33. Waxmann Verlag. 

Har du kjent på følelsen av å stå i takknemlighetsgjeld? Eller fundert på hvor mye det er passende å gi i gave til en venn som inviterer til bursdagsfeiring? Dette handler om resiprositet; en sosial mekanisme som var virksom særlig i førstatlige samfunn. Artikkelen diskuterer gave-gjengave-prinsippets betydning i det norrøne samfunnet, og stiller spørsmålet om ikke dette prinsippet er av stor betydning også i det moderne Norge.

 

(Artikkelen kan leses her)