Post-exilic History and Archaeology and the Formation of Biblical Literature

Torleif Elgvin

(Publisert i Meir and Edith Lubetski, eds., Epigraphy, Iconography, and the Bible. Sheffield: Sheffield Phoenix Press, 2022, 243–79.)

Arkeologene har vist at Judea var sparsomt bosatt og Jerusalem en liten tempellandsby frem til 200 f.Kr. Etter makkabeeropprøret på 160-tallet eksploderte både folketall og litterær produktivitet. I tett dialog med arkeologien viser Torleif Elgvin i denne artikkelen at deler av Det gamle testamente vokste og ble redigert i litterære miljøer i Judea mellom 140 f.Kr. og Kr.f.

Se omtale av boka her: https://www.sheffieldphoenix.com/showbook.asp?bkid=675