Who is in power, you say? Two young adult dystopias from modern day Scandinavia

Øygunn Skodvin Prestegård

(Publisert i Nordic Utopias and Dystopias: From Aniara to Allatta!. John Benjamins Publishing 2022)

Artikkelen undersøker to dystopiske romanserier for ungdom og viser at det finnes en inherent motstand mot sjanger- og aetonormativitet («voksennormativitet») i dem. Tradisjonelt blir utopisk/dystopisk litteratur lest allegorisk, ofte som advarsler om politiske og kulturelle strømninger i forfatterens samtid. Gjennom analyse av historieutviklingen og formtrekk i bøkene, åpner artikkelen for at ikke-allegoriske lesninger av dystopisk litteratur kan bidra til å tydeliggjøre hvordan f. eks. politiske prosjekt, etiske vurderinger eller livskonsept brytes mot hverandre. I stedet for å kreve av leseren å «avkode» et budskap, bidrar en slik tilnærming til å se bøkene som aktive forhandlingsrom.