Språkforsker og misjonær Paul Olaf Bodding: en selvmotsigelse?

Erik Andvik

Publisert i Ostad, J. og Kleivane, E. (2021). Språk i arkivet: historier om hvordan språk reflekterer samfunnet (Vol. 16). Nasjonalbiblioteket.

Lingvist-misjonæren Paul Olaf Bodding, kollega til Lars Skrefsrud, bodde og arbeidet blant santal-folket i India i over 40 år, og hadde en omfattende produksjon av vitenskapelige artikler og bøker om santalsk språk, kultur, folkereligion og tradisjonell medisin. Likevel ble det antydet at hans misjoneringsformål kan ha hindret ham i å verdsette rikdommene i santalsk kultur. Artikkelen argumenterer for at hans arbeid med bibeloversettelse og misjon heller bidro til kvalitet i hans vitenskapelige produksjon, og generelt at et mål om å formidle det kristne budskapet ikke behøver å være i konflikt med, men kan heller styrke verdsettelsen av språklig og kulturelt mangfold.

Les hele artikkelen her: https://issuu.com/nasjonalbiblioteket/docs/nota_bene_16_spr_k_i_arkivet/250