«Vi vet noe om Zanahary som dere ikke vet». Kristningen av afrikanske gudsbetegnelser som strategisk og etisk spørsmål

Knut Holter

(Publisert i Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, nr. 2. 2022)

Artikkelen drøfter en utbredt praksis innenfor afrikansk bibeloversettelse, det å bruke lokale betegnelser på skaper- eller høygud når bibelske gudsbetegnelser skal oversettes. Etter et innledende eksempel fra Madagaskar følger en kort drøfting av John S. Mbitis forståelse av afrikansk religion som å ha strukturelle paralleller til kristendom. Deretter følger en drøfting, først av strategiske perspektiver inn mot spørsmålet om kristning av afrikanske gudsbetegnelser, med eksempler fra bibeloversettelser til zulu (Sør-Afrika) og iraqw (Tanzania), og så av etiske perspektiver inn mot det samme, med eksempler fra Septuaginta og fra setswana (Botswana) og shona (Zimbabwe)

(Les artikkelen her: https://journals.mf.no/ntm/article/view/5517/4517 )