Når felles tanker skaper utvikling – veiledning som redskap for utvikling og læring i barnehagen

Marit Myklebust

(Publisert i antologien Hånd i hånd i barnehagelærerutdanningen, red. Halsnes og Ryland, 2024)

Artikkelens formål er å belyse barnehagelæreres tanker og erfaringer knyttet til veiledning. Tre sentrale funn: Gjennom veiledning opplever barnehagelærere hjelp og støtte i en krevende arbeidshverdag, faktoren tid beskrives både som en suksessfaktor og en utfordring knyttet til veiledning i barnehagen, og for det tredje ser barnehagelærere på veiledning som en velegnet arena for utvikling og læring i profesjonsfellesskapet. Det handler om å åpne opp og skape tid og rom for refleksjon og den flerstemmige dialogen.

Les artikkelen her.