"Én for alle, alle for én": Lederkurset som lederkurs.

Bård Norheim og Linn Sæbø Rystad

(Publisert i Kommet for å bli? Ledertrening etter konfirmasjonen, red. Knut Tveitereid. Verbum Akademisk 2023)

Hva er egentlig formålet med lederkurs etter konfirmasjon? Er det et klassisk ledertreningskurs, et rekrutteringstiltak eller trosopplæring – eller kanskje en kombinasjon av flere ting? Det som er sikkert, er at kurset markedsføres som lederkurs. Men hva innebærer egentlig det? Dette kapitlet ser nærmere på lederkurset som nettopp lederkurs ut fra retorisk teori, læringsteori, ledelsesteori og relevant teori innenfor fagfeltet "youth ministry." Den overordnede problemstillingen er: hvilke forståelser av ledelse kommer til uttrykk i rammen av de to lokale lederkursene vi har undersøkt?