Har naturen god eller dårlig tid?

Sigve Ladstein

Innhaldet er av naturfagleg art med tanke på å inspirere tilsette i barnehage, eller andre som les artikkelen, til naturfaleg arbeid med barn eller vidare naturfagleg læring. Denne gongen er overskrifta Har naturen god eller dårleg tid? Frå side 79 kan ein lese: I naturen opplever vi faste rytmer med få overraskelser: årstidene veksler, piggsvinet går i dvale om vinteren,..[…]…Hvilken betydning har tid for planter og dyr: finnes stress i naturen? 

Artikkel publisert i Barnehagefolk nummer tre 2020.


Førstelektor Sigve Ladstein.