«Plukke frukt i våre haver»: Velferdsnasjonalisme og innvandrere som «byrde»

Katrine Mellingen Bjerke

(Publisert i Alghasi, S., Hylland Eriksen, T. Flerkulturelle scenarioer: Mur, bro eller båt?. Cappelen Damm Akademisk 2023)

Offentlig debatt om innvandring og velferd preges av at innvandrere ofte primært forstås som forbrukere av velferdsgoder, og dermed som en utgiftspost på velferdsbudsjettene. Ofte settes det også opp motsetninger mellom innvandreres og «norske» borgeres tilgang til velferd. I kapittelet analyseres disse framstillingene i lys av et begrep om velferdsnasjonalisme. Basert på intervjuer med personer som har innvandret til Norge fra Pakistan og Polen på 1960-tallet og utover, diskuterer jeg hvordan innvandrere som har bodd i Norge lenge, og som nå er i ferd med å bli gamle i Norge, forholder seg til disse framstillingene.