Populisme og pedagogikk – duell eller duett?

Brunstad, P.O. og Børhaug Brossard, F. (2020). Populisme og pedagogikk – duell eller duett? I T. Sævi og G. Bista (red.). Pedagogikk. Periferi og verdi. Eksistensiell dialog om skole og samfunn (s. 191-205). Bergen: Fagbokforlaget.  

I dette kapitelet vil vi å rette fokus på populismen og dens utnytting av negative emosjoner i form av frykt og sinne. Dette ønsker vi å se som en pedagogisk utfordring (duell) og oppbyggende mulighet (duett). Vi tror nemlig at skolen med sitt dannelsesmandat, kan bidra til å hjelpe den oppvoksende slekt til å bruke et legitimt sinne på en mer konstruktiv måte, og dermed også motstå den ødeleggende kraften som lett følger i populismens kjølvann. 

Vi argumenterer for at populismen ikke bare er en politisk utfordring, men i høyeste grad også en pedagogisk. Noe av problemet er at den populistiske retorikken utnytter disse stemningene, også blant unge mennesker, til å undergrave demokratier. Et sentralt spørsmål blir da hvordan en gjennom det pedagogiske arbeidet kan bidra til å underbygge og forsterke de demokratiske prosessene, og dermed også dets bærende verdier i møte med samtidens populistiske utfordringer? I slutten av teksten vil vi argumentere at mildhet som egenskap spiller en avgjørende rolle i demokratiseringsprosesser.