Seernes opplevelse av nettbaserte gudstjenester

Førsteamanuensis Hans-Olav Hodøl og høgskolelektor Egil Sæbø

Publisert i Kirke og Kultur nr 1, 2021

Hvordan oppleves gudstjenesten via en skjerm? Seere av skjermbaserte gudstjenester ønsker gjenkjennelighet med ordinære gudstjenester, men er også opptatt av at gudstjenestene som sendes, er tilpasset det faktum at seersituasjonen er veldig forskjellig fra det å oppholde seg fysisk i et kirkerom under en gudstjeneste.

Les artikkelen her.