Ungdomsskolelæreres oppfatninger av tegning i læreplanen LK06

Bente Helen Skjelbred og Borgen, J.S.

 Ungdomsskolelæreres oppfatninger av tegning i læreplanen LK06. Nettverkskonferanse kunst og håndverk, UH sektoren, Notodden: 2019.