Media Health - eggdonasjon

Hilde Kristin Dahlstrøm

14. oktober blir boken Media Health lansert, der Dahlstrøm bidrar med et kapittel. Det er del 2 av hennes eggdonasjonsprosjekt.

Første del av prosjektet mitt handlet om Aftenposten og VGs generelle dekning av temaet eggdonasjon, i den nye boka ser jeg nærmere på reportasjene om temaet. Det jeg fant ut var at den typiske kilden i disse sakene er en håpefull mor eller en far. Reportasjene beskriver den daglige kampen for de som ønsker så sterkt å få et barn. Journalisten fokuserer først og fremst på disse personenes erfaringer og følelser rundt dette. Som en konsekvens blir oppmerksomheten rundt temaet eggdonasjon i disse sakene knyttet til den personlige opplevelsen heller enn den prinsipielle siden ved eggdonasjon. Når kritiske spørsmål stilles viser journalisten sympati med kilden ved å stille spørsmålene på en måte som gir kilden en anledning til å forklare hvordan de tenker, svarer og føler når de møter de som er kritiske til eggdonasjon. Mediehistoriene i analysen bidrar til å normalisere alternative måter å få et barn på. Istedenfor å gi verktøy til å diskutere vanskelige, etiske dilemma bidrar de personfokuserte reportasjene til å redusere etiske spørsmål til et spørsmål om hva som føles rett for meg.

Lenke til boken (open source).


Avdelingsleder på journalistikk, medier og kommunikasjon, Hilde Kristin Dahlstrøm.