Cor ad cor loquitur – hjarte talar til hjarte

Paul Otto Brunstad og Ståle Johannes Kristiansen

Innleiing: Cor ad cor loquitur – hjarte talar til hjarte. I: Newmanns usynlege verd: Essay. Efrem Forlag 2022, s. 9-29 

Teksten utgjør en omfattende innledning til den norske utgaven av Arnfinn Harams monografiske essay Newmans usynlege verd (Newman’s invisible world). Her drøftes sider ved Harams forfatterskap og hans personlige og åndelige vandring, hvor John Henry Newmans tenkning ble en sentral veiviser. 

https://efremforlag.no/products/newmans-usynlege-verd