Øvelse gjør mester - Utvikling av profesjonell identitet gjennom praksis i barnehagelærerutdanningen

Lene Jaer Nottveit og Natalia Alfarnes

(Kap. 7 i antologien Hånd i hånd i barnehagelærerutdanningen, red. Halsnes/Ryland)

Kapittelet belyser sammenhengen mellom praksisperiodene og utvikling av profesjonell identitet. Barnehagelærerutdanningen har som mål å formidle relevant kunnskap om dagens og fremtidens utfordringer og utforming innenfor barnehagemiljøet. Studien søker å avdekke hvordan studentene føler seg forberedt på arbeidet i barnehagen og kommende rolle som barnehagelærer. Hovedfunn indikerer at studentene opplever praksisperiodene og veiledning fra praksislærer som den mest betydningsfulle læringsarena.