"Det spyrst meir um enden enn um opphavet": Hva skal vi med eldre historie?

Torgeir Landro

(Publisert i antologien Verdier, holdninger og kompetanseutvikling i et utdanningsperspektiv, red. I.M.Thorjussen og U.S.Goth, Kunnskapsforlaget 2023)

Kapittelet tar utgangspunkt i læreplanverket, som trekker frem historisk innsikt som en viktig forutsetning for at elevene skal utvikle sin identitet i et mangfoldig fellesskap. I de nye læreplanene er imidlertid det historiske stoffet tonet ned. Kapittelet presenterer en undersøkelse gjennomført blant lærerstudenter som tyder på at særlig eldre historie neglisjeres i skolen. Studentene plasserer de viktigste hendelsene i verdenshistorien etter 1800, særlig i det 20. hundreåret, tidsmessig innrammet av den kalde krigen. Kapittelet illustrerer med utgangspunkt i Fernand Braudels konsept om la longue durée hvilke perspektiver det lange tidsspennet kan gi i sin alminnelighet, og på den kalde krigen i særlig grad, og diskuterer historiedidaktiske konsekvenser av nedtoningen av eldre historie.

Les kapittelet her: https://oa.fagbokforlaget.no/index.php/vboa/catalog/view/34/49/580