Nærhet, eller distanse? Lærerstudenters erfaringer med Zoomundervisning under Covid-19

Av Ursula Goth, professor NLA Høgskolen og Høyskolen Kristiania, Svitlana Holovchuk, førsteamanuensis NLA Høgskolen, Linnéa K. Jermstad første - lektor NLA Høgskolen og Gunnvi Sæle Jokstad, førstelektor NLA Høgskolen.

Artikkelen er publisert i den vitenskapelige antologien "Fra barnehage til voksenliv. Utdanning, didaktikk og verdi" publisert på Novus forlag, 2020.

Sammendrag

Våren 2020 vil for mange bli husket som meget utfordrende. Smittevernrestriksjoner i forbindelse med Covid-19 ble innført i hele Norge. Det førte til at høgskolene og universitetene måtte begrense antall mulig tilstedeværende i klasserommet til 20 studenter. Zoom ble derfor innført som digital interaksjonsplattform. Fra mars til feriestart i juli 2020 ble fysisk oppmøte i undervisning unngått. Overgang fra stedsbasert til rent internettbaserte undervisningsplattformer førte til store endringer for både studenter og lærere. Denne studien belyser lærerutdanningsstudenters opplevelse og refleksjoner etter innføringen av Zoom. Studien ser videre på læringsutbytte og endring av motivasjon. Data som ble inkludert i studien baserer seg på en digital spørreundersøkelse ved oppstarten av 5. semester i grunnskolelærerutdanningen av 50 studenter. Etter intervjuene gjennomførte vi et strukturert litteratursøk. Deretter ble studentenes svar tolket, kategorisert og analysert. Våre resultater viste at motivasjonen hos studenter endret seg over tid ved at den sosiale interaksjonen ble sterkt redusert. Data viste også at studentene opplevde redusert læringsutbytte og frustrasjon. Studien konkluderer med at studentene opplever redusert motivasjon ved rene internettbaserte undervisnings193 former (Zoom), en reduksjon i motivasjonen som hadde innvirkning på egenopplevd helse og livsmestring.

Nøkkelord: Covid-19, Zoom, lærerstudenter, mestring, læringsutbytte