Fagdidaktisk modell –bidrag til «den gode oppgaven»?

Anne Guro Schmidt Antun

(Publisert i Techne-serien Vol 29 Nr 2 (2022): Vetenskapliga perspektiv och metoder inom slöjdfältet, II)

I kunst og håndverk er arbeidsoppgaven en læringsoppgave eleven eller studenten bruker tid på for å lære faget. Arbeidsoppgaven er verkstedsbasert, praktisk og estetisk. Hvilke didaktiske kategorier bør inngå i en fagdidaktisk modell til støtte for planlegging og gjennomføring av arbeidsoppgaven, slik at den kan vise seg som «den gode oppgaven»?   Med utgangspunkt i læreplanen Kunnskapsløftet 2020 og fagets tradisjonelle byggesteiner, gjør artikkelen rede for tre grupper didaktiske kategorier i ny fagdidaktisk modell. Modellen bygger på Klafkis danningsteori. Det argumenteres for hvordan kategorier utfyller hverandre etter Klafkis prinsipp for kategorial danning.

Les artikkelen her: https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4535/4407