[M]en siden den Tiid have ofte mange søgt at efterabe den rette Christum, og forføre Folket". Ludvig Holberg om jødisk messianisme

Are Bøe Pedersen

(Publisert i Norsk litterær årbok 2022)

Artikkelen undersøker hvordan Ludvig Holberg i ulike verk skrev om jødisk messianisme, et fenomen som førte til oppblomstringen av flere kontroversielle bevegelser på 1600-tallet. Fra datidens kristne perspektiv var jødenes «falske messianisme» i beste fall en form for bedrageri, og i verste fall kjetteri. Holberg markerer seg ved å ikke klandre jødene kollektivt for det han mener er feilslåtte personkulter, men legger i stedet skylden ved føttene til de lærde og selve messiasfigurene.