Påskegodteri, terror og slangefestival: En kvantitativ innholdsanalyse av nyheter om religion i Supernytt

Solveig Omland og Hilde Kristin Dahlstrøm

(Publisert i antologien Verdier, holdninger og kompetanseutvikling i et utdanningsperspektiv, red. I.M.Thorjussen og U.S.Goth, Kunnskapsforlaget 2023)

TV-programmet Supernytt er en viktig agendasetter for barn. Gjennom en kvantitativ innholdsanalyse har forfatterne sett nærmere på hvordan religion presenteres i Supernytts sendinger i perioden 2010–2021. Deres analyse viser at saker om religion utgjør kun tre prosent av de totalt 381 nyhetssakene (381 nyhetsinnslag). Videre viser analysen at halvparten av alle nyhetsinnslag om reli-gion handler om religiøse høytider, hvorav tre firedeler ikke handler om det religiøse aspektet annet enn å nevne navnet på høytiden. De 249 sakene med et større søkelys på det religiøse aspektet handler i all hovedsak om islam og kristendom (77 prosent). Basert på datagrunnlaget vises det at antallet saker om religion har økt i perioden, med stort søkelys på islam. Det er både likheter og ulikheter i dekningen av de to religionene. Mens hverdagstro og aktiviteter vektlegges i nyhetene om kristendom, er det mer fokus på konflikt og terror i sakene om islam.

(Les kapittelet her: https://oa.fagbokforlaget.no/index.php/vboa/catalog/view/34/49/581)