Pedagogikk, periferi og verdi: Eksistensiell dialog om skole og samfunn

Tone Sævi og Gert Biesta (red), Gunn Vedøy, Marit Mjøs

Antologien Pedagogikk, periferi og verdi, som ble gitt ut våren 2020, tar utgangspunkt i det enkle, men ikke mindre viktige premisset at pedagogikk ikke bare skal orientere seg mot tekniske spørsmål, slik som hvor effektivt man bør undervise. Heller ikke skal pedagogikk bare orientere seg mot praktiske spørsmål, slik som ferdighetene til lærere og pedagoger. Pedagogikk må også orientere seg mot eksistensielle spørsmål – noe pedagogikk har forsøkt å gjøre gjennom århundrer. 

Eksistensielle spørsmål er integrert i menneskets livsbetingelser. De er spørsmål vi møter personlig, individuelt og kollektivt når vi forsøker å leve livene våre – og å leve dem så godt som mulig. Dessuten er dette spørsmål som ikke forsvinner, som ikke bare kan løses, som ofte opptrer i form av dilemmaer, og der det for oss handler om å respondere, finne en vei fremover, selv om det ikke er den perfekte veien.

Hovedambisjonene til denne boken er å forsøke å synliggjøre de eksistensielle spørsmålene som «stiller seg selv» i vår daglige pedagogiske virksomhet: å utforske hva eksistensielle spørsmål fordrer fra pedagoger og lærere, og å antyde hvordan pedagogikk – som en tradisjon av tanke og praksis, tenkning og handling – kan bidra til å utvikle en sensitivitet for eksistensielle pedagogiske spørsmål og en evne til å møte slike spørsmål på pedagogisk meningsfulle måter.  

I omtale hentet fra 'Bedre skole' (nr. 3 2020), heter det blant annet at boken og «NLA-pedagogikken» viser at: … pedagogikk er noe mer, kanskje noe annet, enn metodikk og læringspraksis alene – at også mer eksistensielle spørsmål må tas med, og da i større grad enn hva tilfellet er i dag».

Fagbokforlaget.

pedagogikk, periferi og verdi.jpg