Samarbeidslæring i skolen

Robert Mjelde Flatås

Samarbeidslæring i skolen - Metoder og øvelser
(Kunnskapsforlaget 2022)

Skolen skal bidra og støtte til elevenes sosiale læring og utvikling gjennom arbeid med fagene og i skolehverdagen for øvrig. Elevens identitet og selvbilde, meninger og holdninger blir til i samspill med andre (overordnet del 2.1).
 
Samarbeidslæring skaper større evne til problemløsning og kritisk tenkning, og styrker evnen til å lytte og forstå. Flere av øvelsene i dette heftet er inspirert av Kagans samarbeidsstrukturer. I engelskspråklige land kalles samarbeidslæring for «cooperative learning».
Gjennom øvelser som krever samarbeid, dialog og meningsbrytning, skjer det både faglig og sosial læring og utvikling. Gøy er det også!