Populærvitenskaplig formidling

Nedenfor finner du populærvitenskapelige bidrag fra ansatte ved NLA Høgskolen.

Mobil gapestokk truer rettssikkerheten
Liv Iren Hognestad

Vennskap og inkludering i SFO - Aktiviteter og øvelser. Fagbok
Robert Mjelde Flatås

Mer åpenhet i politiet. Kronikk
Liv Iren Hognestad

Bærekraft i praksis - Aktiviteter og øvelser
Robert Mjelde Flatås

Move it! Rytmikk, stemme og kropp i musikkundervisningen. Lærebok/fagbok
Tone Ophus

Satire. Leksikonartikkel
Are Bøe Pedersen

Kan arkitektur og interiør forkynne troen? Avisinnlegg
Egil Sæbø

Foreldreretten verdt en motstandskamp
Egil Morland

Ballspillundervisning i kroppsøving. Fagartikkel
Marius Wick Kvalvaag, Erling Algrøy, Ole-Vinjar Egeland, Øystein Røynesdal

Samarbeidslæring i skolen - Metoder og øvelser. Fagbok
Robert Mjelde Flatås

Ja takk til studentopprør Kronikk
Liv Iren Hognestad

Leselyst!
Robert Mjelde Flatås

Grensesprengende lek
Sigve Ladstein

Dissentere, mangfold og nyskaping
Truls Liland

Maurenes organiserte liv
Sigve Ladstein

Å gå bak den andres tastatur. Debattinnlegg
Liv Iren Hognestad

Dagbladet avslører seg selv. Debattinnlegg
Liv Iren Hognestad

Alle kommer hjemmefra, av Louis Jacoby - musikkomtale (i basen "Oppbyggelige eksempler")
Agnethe Kristianen

Det store veiskillet, av Kåre Holt - romanomtale (i basen "Oppbyggelige eksempler")
Gunnvi Sæle Jokstad

Kilden, av Gabriel Scott - romanomtale (i basen "Oppbyggelige eksempler")
Anne Karin Rudjord Unneland

Skumle og viktige planer
Sigve Ladstein

Livsviktig kommunikasjon
Sigve Ladstein

Arbeid med mening. Innlegg i Dagens Perspektiv, 6.10.21
Truls Liland

Elevmedvirkning i praksis - Håndbok for læreren
Robert Mjelde Flatås

Frihet under tvang. Bokessay.
Stein M. Wivestad

«Det gode Formaal» og bedrifters samfunnsansvar. Innlegg i Finansavisen. Trulds Liland

Norges ukjente samfunnsreformator. Kronikk i VG, 1.8.2021. Truls Liland

Haugianerne: Bevegelsen som forandret Norge. Innlegg i Nettavisen, 25.7.2021. Truls Liland

Når krenkingar i Guds namn blir relle. Innlegg i Dagen 12.6.2021. Rolf Kjøde

Norges første og største sosiale entreprenør. Innlegg i Dagens Næringsliv 21.7.2021. Avdelingsleder Truls Liland

Historisk empati – ei viktig øving i perspektivtaking. Bedre skole, nr. 2, 2021. Stipendiat Helga Bjørke Harnes.

Om historisk empati. Lektor Lomsdalens innfall (podcast) LL-305, 26. mars 2021. Stipendiat Helga Bjørke Harnes.

Oppbyggelige eksempler - database

Kvinne- og herrefotballen dekkes ulikt i aviser - intervju med Liv Iren Hognestad

Oppdatert og opplyst debatt om Hans Nielsen Hauge. Truls Liland

Intervju om boka Innsyn i praksis. Liv Iren Hognestad

Fremtiden er nå. Sigve Ladstein

Nyttig bok om nattverden. Bokmelding av Egil Morland

Var Paulus kristen? Bokmelding. Av Egil Morland

Hva kan vi lære av en av Norges største seriegründere? Innlegg i Aftenposten, 14.04.21 Magne Supphellen, professor Norges Handelshøyskole (NHH) og Truls Liland, avdelingsleder Hauge School of Management, NLA Høgskolen

Staten som forsøkte å knekke Hauge. Innlegg i Dagen, 9.4.2021

Hans Nielsen Hauge var ikke kommunist. Debattinnlegg i Norge i dag, 19.3.2021.
Truls Liland, NLA og John A. Hunnes, UiA

Hva vi ikke bør lære av Hans Nilsen Hauge. Innlegg på "Verdidebatt", Vårt Land, 17.3.2021. Truls Liland

Haugiansk kapitalisme - en flott inspirasjon i dag. Innlegg i Fredrikstad Blad, 15.3.2021. Truls Liland

Ubedne gjestar i lyngheia. Blogginnlegg på Forskning.no 4.1.2021.
Heidi Iren Saure og Liv Guri Velle

Mer haugiansk kapitalisme: 
Inspirert av arven. Innlegg i Dagen 5.3.2021. Truls Liland

Ønsker vi at testing skal bli arbeidsmåte i skolen? Anne Karin Rudjord Unneland

Underveisvurdering i praksis. Håndbok for læreren. Robert Mjelde Flatås.

Tidsriktig og tankevekkende. Margunn Serigstad Dahle.
Perspektivspalten Dagen, februar 2020. 

Småbarn og skjermbruk. Margunn Serigstad Dahle, Hans Olav Hodøl, Trude Kyrkjebø og Øyvind Økland, 2021.

Småbarn og skjermbruk i koronatider. Margunn Serigstad Dahle, Hans Olav Hodøl, Trude Kyrkjebø og Øyvind Økland, desember 2020.

Samarbeidsøvelser, metoder og øvelser. Robert Flatås, 2021

«En journalist utga seg for å være pedofil». Forskersonen.no. Liv Iren Hognestad.

Koronamutert gudstenespraksis. Innlegg i Dagen 29.01.2021. Egil Morland

Kooperative klasserom er framtida. Robert Flatås, 2021.

Exploring Genesis 1-3 as a true worldview story: Reading alongside Francis A. Schaeffer, C. S. Lewis, and C. John Collins”. Theofilos Supplement, 2020, Bjørn Hinderaker and Lars Dahle.

«Chagall og Rothko: Refleksjoner om jødisk mangetydighet», i Segl: Katolsk årsskrift for religion og samfunn, 2020, s. 301-319. Ståle Johannes Kristiansen.

Kriser og innovasjon del 1, Truls Liland.

Kriser og innovasjon del 2, Truls Liland.

Kriser og innovasjon del 3, Truls Liland.

Den haugianske arven og bedrifters samfunnsansvar i Norge, Truls Liland.

Hva betyr det å være inspirert av Hans Nielsen Hauge? Truls Liland.

På tide på anerkjenne Hauge, Truls Liland.

Lärare Gör Active English: 70 övningar för muntlig och skriftlig kommunika, Robert Mjelde Flatås.

Tverrfaglighet krever dristige skoleledere. Sigve Ladstein.

Fokus: Film – Film som ressurs i menigheten. Margunn Serigstad Dahle.

Normalt og unormalt. Om "problembarn". Sigve Ladstein.

Samarbeid om utvikling av kompetanse for inkluderende praksis i barnehage og skole (SUKIP). Marit Mjøs og Kristian Øen.

Matematikk-gnist aktiviteter og øvelser. Robert Mjelde Flatås.

Norsk-gnist aktiviteter og øvelser. Robert Mjelde Flatås.

Livsmestring i klassen. Robert Mjelde Flatås.

Uteaktiviteter i skole og SFO. Robert Mjelde Flatås.

Kyrkjevalet – teknisk tilpasning eller lærespørsmål? Egil Morland.

Bokmelding av Sjur Isaksen si bok "Ulykkelig fred". Egil Morland.

Søknad om medlemskap i Klubbselskabet Foreningen. Liv Iren Hognestad.

Kjærlighetserklæring til kroppen. Liv Iren Hognestad.

Hvorfor du ikke bør gjøre som Google eller Apple. Ole Fredrik Norbye.

Kreativitet handler om er enn å ha en god idé. Ole Fredrik Norbye.

Kan kunstig intelligens fremme kreativitet? Ole Fredrik Norbye.

Brainstorming. Når du ønsker færre og dårligere ideer. Ole Fredrik Norbye.

Fagfornyelsen – et frigjørende budskap til pedagogiske «rævdiltere». Paul Otto Brunstad.

Takknemlighet som gledens ekko. Paul Otto Brunstad.

Vi trenger klimarobuste elever. Sigve Ladstein.