Uteaktiviteter i skole og SFO

Robert Mjelde Flatås

Flatås, R. M. (publiseres 13.10.2020). Uteaktiviteter i skole og SFO. Oslo: Pedlex.

Denne boka inneholder over 80 aktiviteter og leker som ansatte i skole og SFO/AKS kan bruke utendørs, med lite behov for utstyr, og med god avstand mellom barna om nødvendig. Framover blir det viktig å skape best mulige rom for lek og aktivitet for barna samtidig som det skal være trygt for både dem og ansatte med tanke på smittevern. I flere av aktivitetene legges det vekt på at barna er fysisk aktive og samtidig skal kunne jobbe etter faglige læringsmål.