Satire

Are Bøe Pedersen

(Leksikonartikkel, i Store norske leksikon - nettutgaven)

Satire er en uttrykksform hvor man bruker humor for å kritisere noens dumskap, feil, mangler og holdninger. Enkelte satirer er personlig rettet, men ofte retter den seg mot personer kun som representanter for meninger, ideer og holdninger. Satire innebærer derfor ofte en form for samfunnskritikk eller maktkritikk.

Den som lager satire, bruker ikke argumenter for å overbevise publikum, men bruker virkemidler som ironi, etterligning og fornærmelser for å fremkalle latter. Satiren virker når publikum ler av den som satiren er rettet mot, som da vil føle seg truffet.

Les hele artikkelen: https://snl.no/satire