Livsmestring i klassen

Robert Mjelde Flatås

Flatås, R. M. (publisert 10.08.2020). Livsmestring i klassen. Håndbok for læreren.
Oslo: Gan Aschehoug.

Livsmestring i klassen gir lærere hjelp til å omsette i praksis læreplanens intensjoner og kompetansemål for dette viktige temaet. I tillegg til en innføring i hvordan og hvorfor undervise i livsmestring, inneholder boka et vell av praktiske aktiviteter og tips til gjennomføring. Livsmestring i klassen er skrevet med barneskolen som hovedmålgruppe, men mye kan enkelt tilpasses eldre elever.