Frihet under tvang

Stein M. Wivestad

Publisert i Nordisk tidsskrift for pedagogikk & kritikk, 7(2021), 303–314

Dette bokessayet samtaler med Lars Løvlies bok Politisering og pedagogisk motstand: Veien til en barneorientert
praksis (2021). Boken er relevant for alle som har valgt oppgaven med å oppdra og undervise barn, eller som forbereder seg til denne oppgaven. Boken er et humaniora-studium i essayform som konkretiserer hvordan pedagogisk forskning er og bør være noe mer enn forskning med naturvitenskap som forbilde. Den er et kall til å våge å gjøre motstand mot administrative krav som forstår oppdragelse og undervisning som en form for produksjon. Den inviterer til å stille grunnleggende spørsmål som vi ikke blir ferdige med å samtale om. Den oppfordrer til å velge forskningsprosjekter der det å lytte til barnas stemme og det å leve i relasjon med barna blir undersøkt nærmere. Boken kan fremme pedagogisk visdom og kjærlighet. Kan visdom og kjærlighet være ledestjerner når vi søker etter veien til en barneorientert praksis, en praksis som fremmer barnas frihet under nødvendig tvang?

Les hele essayet her.