Grensesprengende lek

Sigve Ladstein

«Grensesprengende lek» i Barnehagefolk nr. 2 2022, s. 78-81.

Denne gangen setter spalten Naturfagsdrypp søkelys på lek hos dyr og planter. Dyr leker for å utvikle adferd de trenger for å håndtere livet. Planter, sopp og lav leker ikke slik vi vanligvis tenker om lek. Det er likevel interessant at planter kan vokse på en skummel måte, sopper er fantasifulle og lav kan utløse latter og glede. Jeg synes vi aner en leken måte å vokse på, eller en pedagogisk side ved planter som inspirerer til lek. Lurer du på hvordan blekksprut og veps assosieres med lek – les spalten. Ønsker du å lese hvordan fugler og en fantasihistorie kan brukes av ansatte i barnehagen for å inspirere til lek – finn frem Barnehagefolk nr. 2. Anne Noddeland har i denne spalten bidratt med et nydelig bilde av gjøk.

(Les hele artikkelen i Barnehagefolk nr. 2, 2022 – f.eks. på biblioteket)