Leselyst!

Leselyst! (Fagbokforlaget 2022)

 
Denne boka inneholder over 70 leseaktiviteter som oppmuntrer elevenes leselyst.
 
Det er viktig å utvikle lystbetonte lesemiljøer for elevene. Flere av aktivitetene legger vekt på å skape motivasjon for lesing, og samtidig hjelpe elevene til å trene opp leseferdighetene sine ved å lese lengre tekster.
 
Elevenes leseglede og leselyst konkurrerer i dag med digitale medier preget av audiovisuell kommunikasjon. Vi trenger måter å få barn og unge til å oppdage gleden ved å lese tekst.
 
Det handler om å skape og ha blikk for lystlesing i skolen og på fritiden.