Kreativitet handler om mer enn det å ha en god idé

Ole Fredrik Norbye, Innlegg i Forskersonen 4. juni 2020.

Problemet med kreativitet er at det ofte blir redusert til det å «komme på gode ideer». Men evnen til å faktisk få ideene gjennomført er vel så viktig.

Les hele innlegget her.


Høgskolelektor Ole Fredrik Norbye.