Foreldreretten verdt en motstandskamp

Egil Morland

(Artikkel i Nåde og sannhet. Festskrift til Jan Bygstad, Efrem forlag 2022)

Artikkelen dokumenterer hvilken rolle kampen  om foreldreretten spilte da kirken brøt med NS-staten under andre verdenskrig. Morland jamfører retorikken i denne striden om statens makt og grensene for den med det som i dag skjer på det kjønnspolitiske området. Bl.a. presenteres de såkalte Yogiakarta-prinsippene, som Norge – uten parlamentarisk behandling – har sluttet seg til. Det har allerede ført til en rekke gråsonespørsmål etter endringene i Straffelovens par. 185 og 186.